Bærekraftig å leie i næringspark?

Bærekraftbegrepet omfatter sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Når man deler fasiliteter og fellesområder reduserer vi klimaavtrykket vi setter hver dag, og det legges til rette for sambruk og flerbruk.

Bilde av Lene Larød

Lene Larød

Service leder

lene@aoe.no

Er det bærekraftig å leie i næringspark? Bærekraftig utvikling er ifølge FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling «utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov». Det er av felles interesse å ta vare på jordkloden. Å ta bærekraftige valg kan være vrient, men alle skritt i riktig retning er viktige.

 

Bærekraftbegrepet omfatter sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Likeverdig fokus på de tre temaene skaper bærekraftig utvikling.

DELINGSØKONOMI I PRAKSIS

Når man deler fasiliteter og fellesområder reduserer vi klimaavtrykket vi setter hver dag, og det legges til rette for sambruk og flerbruk. Lavt energiforbruk gir lavere driftskostnader. Både i den forstand at det produseres færre varer samt at vi øker bruken av de varene som allerede finnes. På denne måten kan delingsøkonomien være med på å ta oss i retning av lavutslippssamfunnet. Å leie kontorlokaler i en næringspark er delingsøkonomi i praksis.

 

FLEKSIBLE LOKALER

I en næringspark kan man vokse i takt med bedriften. Man kan dele fellesarealer og funksjoner med andre bedrifter. Her vil man kunne ekspandere uten å flytte.

 

TENK LANGSIKTIG

Langsiktige leieavtaler er bærekraftige, da det ikke er miljømessig fornuftig å totalrenovere for hver ny leietaker. Utleiere bestreber å etterkomme leietakernes ønsker, men oppfordrer samtidig til å samarbeide om å oppnå bærekraft ved ombygging, ominnredning og tilpassing av lokalene. Leietakere og utleier kan gjøre en stor forskjell ved å forsøke å få til minst mulig utrivning av eksisterende fast inventar, gulvbelegg, lettvegger og tekniske anlegg, og etterspørre miljøsertifiserte materialer.

 

KOLLEKTIVTILBUD

Å leie kontorlokaler i nærheten av et kollektivknutepunkt gjør at man kan reise miljøvennlig til og fra jobb. Tilrettelegging for lading av elbil er en viktig faktor for å få leietakere til å velge miljøvennlige biler. En næringspark kan ha tilgang til lånebiler og -sykler slik at man har tilgang til transportmiddel dersom man må ut og fikse noe i løpet av arbeidsdagen.

 

HVA LIGGER I SOSIAL BÆREKRAFT?

Sosial bærekraft handler om menneskers basisbehov, som tillit, trygghet og tilhørighet. I en næringspark legges det til rette for deltakelse og samarbeid. Utleier legger til rette for at leietakerne kan treffes både i arbeidssammenheng og i sosiale settinger. Møterom og stillerom er viktige for det daglige arbeidet, men sosiale soner som kaffebar, kantine og sittegrupper i fellesområdene er også viktig. Treningsrom, gamingrom og lignende oppfordrer i tillegg til aktivitet sammen med kolleger og naboleietakere. Fellesaktiviteter/-samlinger i regi av utleier er et bidrag til den sosiale tilhørigheten.

 

KLIMAAVTRYKK, MILJØKRAV OG BÆREKRAFT

Utleier har ansvar for byggets energi- og klimafotavtrykk. Vi oppfordrer leietakerne til å samhandle og utnytter potensialet til å finne grønnere løsninger.

 

OPPFORDRE TIL DELING

Sirkulær økonomi har som formål at ressursene forblir i økonomien lengst mulig. Som leietaker i en næringspark kan man bidra til å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk. Ved å gjenbruke, gi bort, bytte eller låne kan man gjøre sin innsats for en grønnere hverdag. Oppretter man en Facebook-gruppe eller en side på intranettet for leietakerne i næringsparken kan man oppfordre til å gjøre mer miljøvennlige valg og kanskje finne kortreiste leverandører og samarbeidspartnere.

 

Les mer om Skullerud Park her.

 

RELATERTE ARTIKLER

Hvordan velge nye kontorlokaler

Å velge nye kontorlokaler er en viktig prosess uansett om du er del av en stor bedrift med flere hundre ansatte eller driver et enkeltpersonforetak. Lokalene dere velger skal være et sted der dere ønsker å jobbe.

Les mer

Hvorfor leie kontorlokaler i en næringspark

En næringspark er ett eller flere bygg med lokaler ment for næringsvirksomhet. I en næringspark har flere bedrifter kontorer, og de deler ofte fellesfunksjoner og -fasiliteter.

Les mer

Hva er fordelene ved å sitte i et gründerfellesskap?

Coworking-spaces, gründerfellesskap, kontorfellesskap – kjært barn har mange navn. Det er ingen tvil om at gründerfellesskap er i vinden, og det er ikke uten grunn.

Les mer

Cellekontor eller kontorlandskap - hva er best?

Hvordan et firmas ansatte sitter har mye å si for arbeidshverdagen og trivselen. Cellekontor og kontorlandskap? Vi tar her for oss forskjellen, så du kan vurdere hva som passer din bedrift og din type arbeid best.

Les mer

Publicis Groupe samles i Pilestredet 12

Publicis, som består av Kitchen, Starcom og MSL, flytter sine kontorer og samles i totalrehabiliterte lokaler i Pilestredet 12. De leier ca. 2 000 m2 på en lang leiekontrakt.

Les mer